مفهوم نام بارثاوا

img

پرثوه که بعدها در دوره های اسلامی بارثاوا خوانده شد در حقیقت نام قبیله یا گروهی از آریاییان است که در حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح ( یعنی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال قبل ) به ناحیه ی خراسان امروزی ( حدودا همین خراسان رضوی امروز ) آمده و شهرسازی کردند . برخلاف پارت های اشکانی که ایل های بیابانگرد بودند , پرثوه ای ها شهرنشین بودند . این سرزمین از همان روزگار پرثوه نام گرفت تا اینکه در دوره ی ساسانی که به خورآیان ( سرزمینی که خورشید از آنجا می آید ) تغییر نام یافت و خورآیان هم در دوره های بعد به خورآسان و خراسان تغییر کرد .