تغییر آدرس دفتر مرکزی بارثاوا

تغییر آدرس دفتر مرکزی بارثاوا

بدینوسیله به استحضار می رساند که دفتر بارثاوا از خیابان جمهوری به آدرس میدان منیریه . خیابان معیری . جنب مسجد زعیم . پلاک 89 انتقال یافت .

شماره های تماس : 02166973124 و 02166950452

  کد پستی : 1317834531