مقاله های پوشاک و نساجی

تعداد نتایج: 2

تولیدی پوشاک بارثاوا-رابطه رنگ لباس و شخصیت افراد
عنوان : رابطه رنگ لباس و شخصیت افراد
خلاصه : افرادی که لباس های تیره می پوشند عموما افرادی ...

تولیدی پوشاک بارثاوا-خصوصیات لباس ورزشی
عنوان : خصوصیات لباس ورزشی
خلاصه : لباس ورزشی تقریبا باید گشاد، کم وزن و راحت باشد و ...

1 


تولیدات

تولیدی پوشاک بارثاوا تولید کننده پوشاک ایروبیک و بدنسازی
اعم از :