همکاری بارثاوا و انجمن ورزشی پیلاتس

شرکت تولیدی بارثاوا از سال 1387 با انجمن ورزشی پیلاتس در حال همکاری می باشدکه منجر به تولید پوشاک اختصاصی ورزش پیلاتس در ایران توسط این واحد تولیدی گردیده است .

در این راه شرکت بارثاوا تمام سعی و تلاش خودرا نموده است که بهترین کیفیت ، با کمترین قیمت ممکن را ارائه نماید تا جایی که کیفیت بالا و شرایط ایده ال بارثاوا باعث شده است انجمن ورزشی پیلاتس همچنان با این واحد تولیدی در حال همکاری باشد.

سایت انجمن ورزشی پیلاتس www.pilates.ir


تولیدات

تولیدی پوشاک بارثاوا تولید کننده پوشاک ایروبیک و بدنسازی
اعم از :